Polityka prywatności

oraz wykorzystywania plików cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies dotyczy witryn internetowych: http://www.divemasterpro.pl/ oraz http://hydrozagadka.pl i określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazywanych Administratorowi danych.

Administratorem danych osobowych jest: Hydrozagadka sp z o.o., Ligocka 61A, 40-570 Katowice. Adres e-mail Administratora danych: [email protected] Numer telefonu/faxu: 32 253 66 05

W trosce o bezpieczeństwo zebranych danych osobowych Administrator danych przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz wewnętrznymi procedurami postępowania z danymi osobowymi.

Niezbędne informacje dla osób, których dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych, szczegółowe zasady, w tym cele i zakres przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w wyżej wskazanym Regulaminie zamieszczonym w Serwisie.

Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych w Serwisie, prosimy kierować na adres mailowy lub numery telefonów wskazane w ust. 2 niniejszej Polityki Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies.

Administrator danych nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych stosowane przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w serwisach Administratora danych. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.

Serwis używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pozostałe informacje mogące stanowić dane osobowe są przekazywane Administratorowi danych przez wprowadzenie ich w formularzach umieszczonych na stronie internetowej lub przekazane bezpośrednio w innych sposób.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, są to w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisów i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisów pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych przez użytkowników, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „podmiotów zewnętrznych”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) w celu identyfikowania sesji użytkownika oraz aktualnej wersji językowej. Pliki cookies „podmiotów zewnętrznych” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika w celu zbierania anonimowych statystyk.

Przeglądarka internetowa może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki. Zmiany mogą być dokonywane w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Administrator danych informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Niniejsza Polityka Prywatności i Wykorzystywania Plików Cookies może być zmieniana, przede wszystkim ze względu na rozwój technologii internetowej, zmiany przepisów prawa oraz rozwój Serwisów, o czym osoby których dane dotyczą zostaną poinformowane.